درباره هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

محصول ایرانی ، کیفیت جهانی

داستان راه اندازی هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

با توجه به نیاز پتروشیمی ها و شرکت های نفت و گاز به چسب های تخصصی و واردات این چسب ها، شرکت انرژی پارس وطن با کمک تیم فنی و تخصصی خود توانست این چسب ها را بومی سازی و تولید نماید. 

جهت برآورده ساختن نیازهای عمومی تولید دیگر محصولات این مجموعه با کیفیت عالی و مشتری پسند و درجهت رضایت مصرف کنندگان محترم  برنامه ریزی و انجام شد.

در جهت تفکیک تولید محصولات تخصصی و عمومی شرکتهای زیرمجموعه راه اندازی و تحت عنوان هلدینگ صنایع کوچک هرمزان به ثبت رسید.

هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

هلدینگ هرمزان محصول ایرانی ، کیفیت جهانی

افتخارات و تقدیر نامه های هلدینگ صنایع کوچک هرمزان