هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

محصولات با کاربرد چسب صنعتی

چسب صنعتی

چسب یکی از لوازم کاربردی در صنعت های مختلف با کارایی متفاوت است که در کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد زیاد انواع چسب صنعتی، چسب قوی و حتی انواع چسب ضدآب بر اساس نیاز و کاربرد تولید می شود.

محصولات دسته: چسب صنعتی

هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

محفل آریائی تان طلائی، دل های تان دریائی
شادی های تان یلدائی، مبارک باد این شب اهورائی . .