محصولات هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

هلدینگ صنایع کوچک هرمزان
 • همه محصولات
 • چسب صنعتی
 • چسب های ساختمانی-تاسیساتی
 • خنک کننده های خودرویی
 • سنگ مصنوعی
 • شوینده ها و پاک کننده های خودرویی
 • ظروف آلومینیومی و یکبار مصرف
 • کاربرد عمومی
 • مواد اولیه پلیمری
 • همه محصولات
 • چسب صنعتی
 • چسب های ساختمانی-تاسیساتی
 • خنک کننده های خودرویی
 • سنگ مصنوعی
 • شوینده ها و پاک کننده های خودرویی
 • ظروف آلومینیومی و یکبار مصرف
 • کاربرد عمومی
 • مواد اولیه پلیمری
هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

محفل آریائی تان طلائی، دل های تان دریائی
شادی های تان یلدائی، مبارک باد این شب اهورائی . .